menu

Streszczenia

Regulamin przygotowania streszczeń, plakatów oraz tekstów wystąpień konferencyjnych do druku

1. Abstrakty wystąpień oraz plakatów uczestników biorących czynny udział w konferencji zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych. Każdy uczestnik deklarujący udział czynny w konferencji w formie prezentacji ustnej lub plakatu zobowiązany jest do przygotowania streszczenia (w formacie programu Word – doc. lub docx) w języku polskim.

2. Streszczenia do publikacji w książce abstraktów powinny spełniać następujące wymogi:

  • TYTUŁ WYSTĄPIENIA
  • AUTORZY (Pierwszy autor1, Drugi autor2....) – proszę podkreślić nazwisko autora prezentującego referat lub plakat
  • AFILIACJE AUTORÓW (1Afiliacje, 2Afiliacje...)
  • SŁOWA KLUCZOWE: (maksymalnie 5 słów)
  • TREŚĆ ABSTRAKTU: (maksymalnie 200 słów); tekst: czcionka Times New Roman 12, niepogrubiona, tekst wyjustowany, odstęp między wierszami 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm

3. Streszczenia należy nadesłać do organizatorów konferencji do 31 marca 2021 roku na adres: ratownicy2020@wp.pl

4. Po zakwalifikowaniu abstraktu do prezentacji ustnej prosimy o przygotowanie jej w formie slajdów w programie MS PowerPoint.
Po zakwalifikowaniu abstraktu do sesji plakatowej prosimy o przygotowanie plakatu o wymiarach 60x90 cm w orientacji pionowej.

5. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych za przygotowanie i wygłoszenie referatu na konferencji przysługuje 10 pkt. Edukacyjnych (plus punkty za udział w konferencji).

aktualizacja: 2021-06-06