menu

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel. 61 854-73-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

aktualizacja: 2021-06-06